Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Αναμονή για χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρηματίες για να μάθουν αν τελικά δικαιούνται ή όχι τις ενισχύσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής μετά τις ενστάσεις που υπέβαλαν καθώς θεωρούν πως απορρίφθηκαν άδικα από τη χορήγηση των κρατικών δανείων.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πολλοί μήνες από την υποβολή των ενστάσεων και έχει λήξει η σχετική προθεσμία για τον έλεγχο των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν ακόμα ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών εάν είναι δικαιούχοι ή όχι της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα εργασίας που ανέλαβε να ελέγξει τις αιτήσεις και να βοηθήσει τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της, ενώ πρόσφατα ένα μέλος της ομάδας αποχώρησε και ένα άλλο αντικαταστάθηκε από άλλο μέλος. Οπως δείχνουν τα πράγματα, οι ενδιαφερόμενοι θα αργήσουν να μάθουν εάν θα λάβουν ή όχι το κρατικό δάνειο.
Πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων και για λαθραία τσιγάρα

Οι φορολογούμενοι αυτοί, παρά το γεγονός ότι είχαν πληγεί από την υγειονομική κρίση και υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής αποκλείστηκαν λόγω μη κάλυψης των κριτηρίων.

Στη συνέχεια, όμως, τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις διεκδικώντας τη χορήγηση των ενισχύσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ωστόσο, αν και έχουν περάσει πολλοί μήνες από την υποβολή των ενστάσεων και έχει λήξει η προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανελέγχου των αιτήσεων, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν μετά την επανεξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβάλει θα λάβουν την κρατική ενίσχυση που δικαιούνται και θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις από τον Ιούνιο με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των ενστάσεων γίνεται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις και τα στοιχεία που έχει αποστείλει εγγράφως η ΑΑΔΕ και περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της. Οι αιτήσεις για λήψη των κρατικών δανείων που είχαν απορριφθεί για διάφορους λόγους κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, επανεξετάζονται μετά από φορολογικούς ελέγχους σε βιβλία και στοιχεία ενώ διενεργούνται και άλλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων και διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό. Η ενίσχυση καταβάλλεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Η επιστροφή του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής γίνεται με το ίδιο καθεστώς που ισχύει για τις επιστρεπτέες που καταβλήθηκαν στα αρχικά στάδια, δηλαδή σε έως 96 δόσεις και με «κούρεμα» της αρχικής οφειλής. Ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης έως 31 Μαΐου 2023.

Σχετικές δημοσιεύσεις