ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΑΠΤοΚ ΕΤΑΝΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 20/09/2023 έως και Τρίτη 26/09/2023 υποβάλλονται αιτήσεις από ωφελούμενους άνεργους για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, στα πλαίσια της Πράξης “Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.” ΟΠΣ 5074839.

Οι 34 ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, θα διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας – εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων και θα συμμετέχουν σε (2) δύο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών. Ο κάθε ωφελούμενος θα πάρει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο είναι (μικτά) 5€ ανά ώρα. Μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες θα αποκτηθούν στα εξής αντικείμενα:
α) Στέλεχος Επεξεργασίας και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Υγιεινής Τροφίμων
β) Digital Marketing – Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Media Marketing

Επισυνάπτεται σχετική Πρόσκληση, Οδηγός Υποχρεώσεων και Υπόδειγμα αίτησης.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στον υπενσύνδεσμο https://training.e-artas.gr

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2681028728

Σχετικές δημοσιεύσεις