Εισάγεται ο θεσμός του εκπροσώπου Τύπου στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες

Με στόχο την εμπέδωση της εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη εισάγεται ο θεσμός του εκπροσώπου Τύπου στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες. Συγκεκριμένα, με τροπολογία που ψηφίστηκε χθες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας προβλέπεται ο ορισμός εκπροσώπων Τύπου:

Στα Ανώτατα Δικαστήρια.
Τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Τα Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.
Τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.
Και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

Η πρόβλεψη του θεσμού του εκπροσώπου Τύπου στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες καθίσταται αναγκαία, ώστε να αποσαφηνίζονται δικαστικά ζητήματα για υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι εκπρόσωποι Τύπου θα ορίζονται ανά τριετία και θα επικουρούνται από δικαστικούς υπαλλήλους κατά προτίμηση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις