Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»: Σε εξέλιξη 267 διαγωνισμοί συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,37 δισ. ευρώ

Συνολικά 267 διαγωνισμοί για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με συνολική δημόσια δαπάνη 3,37 δισ. ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι περισσότεροι από τους διαγωνισμούς αυτούς (208) βρίσκονται σε στάδιο διενέργειας, 38 σε στάδιο συμβασιοποίησης και 21 σε στάδιο προέγκρισης.
Αφορούν δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, βελτιώσεις και επεκτάσεις υποδομών υγείας, έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αστικές αναπλάσεις σε Δήμους, αρδευτικά έργα. καθώς και έργα αναβάθμισης του δικτύου εναέριων γραμμών ενέργειας.

Σχετικές δημοσιεύσεις