ΔΥΠΑ: 50.000 θέσεις εργασίας μέσω έξι προγραμμάτων

ΔΥΠΑ: Έξι προγράμματα δίνουν ευκαιρίες για δουλεία σε 50.000 ανέργους, επιδοτώντας εργοδότη και εργαζόμενο για απασχόληση, κατάρτιση και εμπειρία, ενώ προετοιμάζουν το «έδαφος» για συναντήσεις επιχειρήσεων – ανέργων για άμεση πρόσληψη.

Όπως σημειώνουν στη ΔΥΠΑ, 50.282 άνεργοι εργάστηκαν μέσω προγραμμάτων απασχόλησης το 2023, ενώ για το 2024 εκτιμάται ότι θα καλυφθούν άλλες 50.000 θέσεις εργασίας μέσω των νέων προγραμμάτων.

Παράλληλα, θα τρέξει η κατάρτιση 280.000 Ελλήνων έως το 2025 με έμφαση στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία και στόχο να δημιουργήσουν το ατομικό τους portfolio δεξιοτήτων προκειμένου να ανατραπεί η αρνητική εικόνα που είχε η χώρα μας στον πολύπαθο τομέα των δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα «τρέχουν» ή θα «τρέξουν» μέσω της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) μέσα στους επόμενους μήνες είναι τα εξής:

–Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.

–Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

-Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους ηλικίας 18-30 ετών. Ωφελούμενοι της δράσης είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

–Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων ή/και επανακατάρτιση για έως 5.000 εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανέργους, προκειμένου να απασχοληθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας κατόπιν πιστοποίησης.

– Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών. Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες.

– Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω), με προτεραιότητα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω.

Συνολικά, από τα έξι αυτά προγράμματα θα δημιουργηθούν άνω των 47.000 θέσεων εργασίας και έπεται συνέχεια…

Στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ υπάρχουν πληροφορίες για των σύνολο των προγραμμάτων που τρέχουν αυτή τη στιγμή:

Ειδικότερα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Προγράμματα επιχορήγησης για έναρξη νέας επιχείρησης (ΝΕΕ)
Θέσεις εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας/προεργασίας/πρακτικής άσκησης
Προγράμματα απασχόλησης στον Δημόσιο τομέα
Λοιπά Προγράμματα
(σημ: κάποιες από τις κατηφορίες αυτές παρουσιάζονται ως κενές αλλά θα ενημερωθούν σταδιακά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Σχετικές δημοσιεύσεις