Διορισμοί 8.600 μόνιμων εκπαιδευτικών

Κοινοποίηση

Με βάση την απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας που δημοσιοποιήθηκε, οι 8.586 θα κατανεμηθούν ως εξής: 4.904 διορισμοί θα γίνουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 1.928 στη δευτεροβάθμια, 306 στα μουσικά σχολεία, 1.048 σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (εξ αυτών 492 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 556 στη δευτεροβάθμια) και 400 διορισμοί σε θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Ανά βαθμίδα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα διοριστούν 3.332 δάσκαλοι, 971 νηπιαγωγοί και ο τελικός αριθμός θα συμπληρωθεί με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Στη δευτεροβάθμια, οι περισσότεροι διορισμοί θα είναι μαθηματικών (321), φιλολόγων (307) και βιολόγων (288).

Σχετικές δημοσιεύσεις