Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα
Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής
Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» για την εισαγωγή
σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, σας ενημερώνουμε ότι στον
ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ, στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Εξετάσεις  Εξετάσεις για τα Μουσικά
Τμήματα  Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-
mousika-tmimata/mousiki-ektelesi-kai-ermineia) έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου με τις παρακάτω
διευκρινίσεις που αφορούν στο ρεπερτόριο της ΚΙΘΑΡΑΣ και της ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ του είδους
Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής:
1. Προκειμένου να είναι απολύτως σαφές σε ποια μέθοδο Concone αναφέρεται η 1η ομάδα
έργων στο ρεπερτόριο της ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής
Μουσικής, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την παρακάτω έκδοση:
Concone, Lyrical Studies, for… | Editions Bim & The Brass Press (editions-bim.com)
2. Στο 4ο έργο της 3ης ομάδας στο ρεπερτόριο της ΚΙΘΑΡΑΣ στο είδος της Κλασικής,
Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής αναφέρεται «Manuel Maria Ponce: Prélude no.1».
Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την παρακάτω έκδοση:
Manuel Maria Ponce: Prélude no.1 από τα 12 Πρελούδια με δακτυλοθεσία Andrés
Segovia.
2
Παρακαλούμε τους Διευθυντές Λυκείων για την άμεση ενημέρωση των υποψηφίων των σχολείων
τους σχετικά με τις ανωτέρω διευκρινίσεις που αφορούν στο νέο τρόπο εισαγωγής στα Μουσικά
Τμήματα των Α.Ε.Ι

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις