«Διαθεσιμότητα» αστυνομικού: Η παράδοση στολής και όπλου, η μείωση του μισθού

Κοινοποίηση

Μετά την απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο ανθυπαστυνόμος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, για το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Σε διαθεσιμότητα έχει τεθεί, από τις 10 Μαρτίου, ο ανθυπαστυνόμος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, για τον ξυλοδαρμό του νεαρού στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «μετά τη συλλογή και μελέτη του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο Ανθυπαστυνόμος, στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, που διεξάγεται για περιστατικό που έλαβε χώρα την 7-3-2021 στη Νέα Σμύρνη».

Ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει ο όρος αυτός και τι συνεπάγεται για τον ίδιο.

Τι είναι η διαθεσιμότητα

«Διαθεσιμότητα ονομάζεται η προσωρινή απομάκρυνση του υπαλλήλου από την άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς να διασπάται η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία του και επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά και με σαφήνεια από το νόμο. Γι’ αυτό άλλωστε ο υπάλληλος διατηρεί την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και συνεχίζει να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της ιδιότητάς του, όπως για παράδειγμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης», όπως σημειώνει ο νομικός Γεώργιος Μ. Παπαχατζής, στο «Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου».

Σύμφωνα με το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού:

«Σε διαθεσιμότητα μπορεί να τίθενται οι αστυνομικοί, όταν ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα για το οποίο απειλείται ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή διατάσσεται σε βάρος τους Ε.Δ.Ε., για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο απειλείται ανώτερη πειθαρχική ποινή».

Οι αστυνομικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα:

Δεν εκτελούν υπηρεσία από την επίδοση σ’ αυτούς της σχετικής απόφασης αλλά είναι υποχρεωμένοι, εφόσον κλητεύονται, να εμφανίζονται για εξέταση ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Δηλαδή, έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων τους, χωρίς να διακόπτεται η κατάσταση στην οποία τελούν.
Δεν επιτρέπεται να φέρουν τη στολή ούτε να απομακρύνονται από την έδρα της Υπηρεσίας τους χωρίς την έγκριση, κατά περίπτωση, των αρμοδίων οργάνων.
Υπόκεινται στις διατάξεις περί πειθαρχίας όπως και οι εν ενεργεία αστυνομικοί
Υποχρεούνται να παραδίδουν τον ατομικό οπλισμό και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, οπότε εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας, που φέρει φωτογραφία με πολιτική περιβολή και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Διάρκεια διαθεσιμότητας

Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκτός αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί η ποινή της απόταξης οπότε μπορεί να διαρκέσει μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η διαθεσιμότητα μπορεί να λήξει και πριν την συμπλήρωση των παραπάνω χρονικών ορίων, με πράξη του οργάνου που την αποφάσισε, εκτός αν επιβλήθηκε με τελεσίδική διοικητική πράξη πειθαρχική ποινή, οπότε λήγει με την έναρξη εκτέλεσής της.

Οι αποδοχές

Η διαθεσιμότητα δεν είναι ποινή και κυρίως δεν είναι πειθαρχική ποινή. Αντίθετα, αποτελεί, δυσμενές διοικητικό μέτρο.

Ο αστυνομικός που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λαμβάνει το 90% των αποδοχών του, ενώ προφανώς δεν δικαιούται και τα παραπάνω χρήματα που έπαιρνε όταν δούλευε εκτός πενθήμερου, οκτάωρου ωραρίου, τη νύχτα για παράδειγμα, καθώς δεν μπορεί να παρέχει τέτοια εργασία.

Σχετικές δημοσιεύσεις