Διαγωνισμός για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024»

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσκαλούν για συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024».

Στόχος του εν λόγω διαγωνισμού είναι η επιβράβευση της προώθησης της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από τους Δημόσιους Φορείς.

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι οι ακόλουθες:

Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος
Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης
Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Διεθνοποίησης της Επιχείρησης
Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης
Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα

Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 15.00’, ενώ η διαδικασία συμμετοχής περιλαμβάνει τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική αποστολή Δελτίου Συμμετοχής στους εθνικούς συντονιστές στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις nikolopoulou@mindev.gov.gr , και garantzioti@mindev.gov.gr . Το εν λόγω Δελτίο Συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία.

Στο εν λόγω Δελτίο Συμμετοχής, όπως επίσης και στο επιχειρησιακό εγχειρίδιο (επισυνάπτεται), περιλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες για τη διαδικασία της αίτησης συμμετοχής και βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας https://www.ggb.gr/el/node/2166 .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό των Ευρωπαϊκών βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en , ενώ για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εθνικούς συντονιστές κα Όλγα Νικολοπούλου (2103893822 & nikolopoulou@mindev.gov.gr ) και κα Ιωάννα Γαρατζιώτη (2103893826 & garantzioti@mindev.gov.gr ).

Σχετικές δημοσιεύσεις