ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ 2022

Κοινοποίηση

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 40 ώρες
2.ΠΟΛΙΤΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 25 ώρες
3.ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 35 ώρες
(κοινό μάθημα για όλους τους εξεταζόμενους)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σύνολο -ΑΡΤΑ
Οι εγγραφές ξεκίνησαν/ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 1- Ιουνίου
Πληροφορίες στο 2681027030
Στρ. κατσιμήτρου 30

Σχετικές δημοσιεύσεις