Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Κοινοποίηση

Ο διαγωνισμός αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ και η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διεκδικήσουν διορισμό στις διοικητικές θέσεις, στην ειδικότητα ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΠΕ/ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ!

Στην προκήρυξη διευκρινίζεται η ύλη, οι ειδικότητες, οι αιτήσεις, οι ημερομηνίες, ο τρόπος εξέτασης και η βαθμολόγηση.

Σχετικές δημοσιεύσεις