ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΜΗΝΕΙΕΣ. (Χωρίς την οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου και την αντιπλημμυρική προστασία!)

2018. Από το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, της Γ.Γ. Υδάτων του ΥΠΕΝ.
Παραθέτω τα πιθανά σενάρια της μελέτης, για τυχαία περίοδο επαναφοράς Τ 50, 100 και 1000 ετών:
– Στο ανάντη τμήμα του π. Αράχθου, που διατρέχει περιμετρικά την πόλη της Άρτας (Σχήμα 4.4.2‐6), προκύπτει κατάκλυση από την υπερπήδηση των αναχωμάτων του ποταμού σε όλα τα σενάρια μέσων συνθηκών, η οποία ξεκινάει από τα κατάντη της γέφυρας της Ιόνιας οδού. Συγκεκριμένα, η κατάκλυση φθάνει στα βόρεια και ανατολικά όρια της πόλης της Άρτας (κατάντη του περιφερειακού οδικού άξονα),
κατακλύζοντας το παραλίμνιο πάρκο και τη τεχνητή λίμνη Νάση για όλα τα σενάρια μέσων συνθηκών. Επιπρόσθετα, πλημμυρίζει μέρος της δυτικής και βορειοδυτικής περιοχής της πόλης, μέχρι τα όρια της οδού Κομμένου (ανάντη του γηπέδου ποδοσφαίρου) στα σενάρια 5 και 6, ήτοι Τ=100 και Τ=1 000 έτη αντίστοιχα, ενώ το εύρος κατάκλυσης στο Σενάριο 4 (Τ=50 έτη) είναι πολύ περιορισμένο.
-Από την κατάκλυση στο ανάντη τμήμα του ποταμού για τις μέσες συνθήκες και Τ=50 έτη και Τ=100 έτη (Σενάρια 4, 5 αντίστοιχα) δεν βυθίζεται καμία γέφυρα από
τις 4 στην περιοχή της Άρτας (Γέφυρα Ιονίας Οδού, Παλαιά Γέφυρα, Νέα Γέφυρα και Πεζοοδογέφυρα) και δεν πλημμυρίζουν τα ΚΤΕΛ, τα Δικαστήρια και τα ΤΕΙ Ηπείρου.
– Για τις μέσες συνθήκες και Τ=1 000 έτη (Σενάριο 6) από την κατάκλυση στο ανάντη τμήμα του ποταμού πλημμυρίζουν τα ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά δεν πλημμυρίζουν τα ΚΤΕΛ και τα Δικαστήρια, ούτε βυθίζεται κάποια από τις τέσσερις γέφυρες της περιοχής έρευνας.
– Σε όλα τα μέσα Σενάρια, κατακλύζεται, τέλος, μεγάλο τμήμα καλλιεργούμενων εκτάσεων.
– Εντός της ζώνης κατάκλυσης λόγω της υπερχείλισης του Αράχθου κατάντη της πόλης της Άρτας βρίσκονται οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Ακροποταμιά, Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου, Νεοχώρι και Παχυκάλαμος.

Ανδρέας Οικονόμου – πολιτικός μηχανικός – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σχετικές δημοσιεύσεις