Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι έχει
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους
συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ.
Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή
Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα).
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το
ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές
εξετάσεις.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 8-7-2022 ξεκίνησε η ηλεκτρονική
υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, η οποία θα λήξει την Δευτέρα 18-7-
2022. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία
τους) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τετάρτη 13-7-2022 και την Δευτέρα 18-7-
2022.

Σχετικές δημοσιεύσεις