ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 4.276 μόνιμες προσλήψεις

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της μεγάλης προκήρυξης 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ για 4.276 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Σχετικές δημοσιεύσεις