ΑΣΕΠ 2Γ/2022- Πως μπορείτε να προετοιμαστείτε

ΑΣΕΠ 2Γ/2022
Οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό θα γίνουν με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).
O Εκπαιδευτικός Οργανισμός Σύνολο στην ΑΡΤΑ θα σας παρέχει
1. Μαθήματα στην τάξη
2. Μαθήματα εξ αποστάσεως
3. Ανανεωμένες σημειώσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
-Στο κέντρο μας Στρ. Κατσιμήτρου 30
-Στο email μας p.lytras@yahoo.gr
-Στο τηλέφωνο 2681027030

Σχετικές δημοσιεύσεις