ΑΣΕΠ: 15 θέσεις εποχικών εγκρίθηκαν για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Σύμφωνα με την απόφαση,για την Εφορεία Αρχαιοτήτων εγκρίθηκαν 15 θέσεις.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις θα είναι:

12 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

1 ΤΕ Λογιστικού

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 – 42 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει, ενώ η διακήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο Μάρτιο.

Σχετικές δημοσιεύσεις