ΑΣΕΠ: Τρεις διαγωνισμοί για δικαιολογητικά

Τρεις μεγάλοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε διαδικασία επίκλησης δικαιολογητικών.

Η επίκληση, δηλαδή η υποβολή των δικαιολογητικών, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Οι τρεις διαγωνισμοί είναι:

8Κ/2022: Αφορά υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ. Επίκληση από 13 Ιουλίου 2023 έως 26 Ιουλίου 2023
9Κ/2022: Αφορά υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Επίκληση δικαιολογητικών από 13 Ιουλίου 2023 έως 26 Ιουλίου 2023
10Κ/2022: Αφορά υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. Επίκληση από 13 Ιουλίου 2023 έως 26 Ιουλίου 2023

Σχετικές δημοσιεύσεις