ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η μεγάλη προκήρυξη για 1468 μόνιμες θέσεις σε ΟΤΑ

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ, όπως είχε γράψει αποκλειστικά η aftodioikisi.gr, ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 13K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2022.

Σχετικές δημοσιεύσεις