ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών

Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ιωαννιτών γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Σχετικές δημοσιεύσεις