ΑΡΤΙΟΣ σημαίνει: ακέραιος, ολοκληρωμένος, πλήρης, τέλειος χωρίς ελλείψεις.

Κοινοποίηση


Οινοποιείο – αποσταγματοποιία που βρίσκεται στις Κεραμάτες Άρτας, του κ. Δημήτρη Μπίζα, γεωπόνος στο επάγγελμα.
Η επένδυσή του έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leader.

Τα κύρια προϊόντα που θα παράγει, θα είναι αποστάγματα και κρασιά. Φυσικά και τσίπουρο από τα δικά του αμπέλια.

Σχετικές δημοσιεύσεις