ΑΡΤΑ- Στην πρόσληψη 80 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος

Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία των παιδιών, αλλά και των εκπαιδευτικών, προχωρά στην άμεση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων, εκ των οποίων έξι (6) πλήρους απασχόλησης και εβδομηντατεσσάρων (74) μερικής απασχόλησης, για την σχολαστική καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μας, το διδακτικό έτος 2022-2023.

Το έργο που επιτελεί ο κλάδος αυτός των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι πρόκειται για την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, για τα οποία έχει αποδειχθεί, ότι ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες πανδημίας, η ανάγκη καθαριότητας καθίσταται κρίσιμη.

Στην κατεύθυνση αυτή η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να στηρίζει και να διεκδικεί τα απαιτούμενα στην εκπαίδευση, αλλά και στην εξασφάλιση επιπλέον θέσεων εργασίας για τους δημότες, όπως έκανε πρόσφατα με την επιστολή της με αποδέκτες τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως.

Η σχετική προκήρυξη είναι ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων, στην κατηγορία Επικαιρότητα->Προκηρύξεις και στην εξής διεύθυνση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022.

Σχετικές δημοσιεύσεις