ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ και όμως έχουν καλές σχολές να σπουδάσετε παιδιά – Πληροφορίες εν όψει μηχανογραφικού

1.ΠΡΕΒΕΖΑ
Σπουδές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (Finance – Accounting) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
– Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στην Πρέβεζα.
– Σπουδές με Επαγγελματικές προοπτικές και έμφαση σε επαγγελματικά δικαιώματα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. – Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται και σε εργαστήρια (ερευνητικά και εφαρμογών) και γίνεται επαγγελματική προετοιμασία: α) για λογιστήρια β) για χρηματοοικονομικά (τράπεζες – χρηματιστηριακά – επιχειρήσεις). – Οι μεταπτυχιακές σπουδές (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) είναι υψηλού κύρους και μεγάλης ζήτησης. – Οι διδακτορικές σπουδές έχουν κατεύθυνση την έρευνα.
– Οι καθηγητές έχουν πανελλήνια αποδοχή και διεθνείς συνεργασίες, – εμπειρία ως στελέχη τραπεζών, χρηματιστηριακών, διεθνών εταιριών, κορυφαίων λογιστηρίων και ελεγκτικών εταιριών
Παροχές: – φοιτητικό εστιατόριο – στεγαστικό επίδομα και επιδότηση ενοικίου – φοιτητική ζωή στην αναπτυσσόμενη Πρέβεζα Πληροφορίες σπουδών, έρευνας, επαγγελματικών δικαιωμάτων: https://accfin.uoi.gr/ και 26820.50550
Αναλυτικότερες πληροφορίες: Επαγγελματικά δικαιώματα: Λογιστή-Φοροτέχνη, ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, στον Χρηματοοικονομικό τομέα ως στελέχη σε Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, Χρηματιστηριακές εταιρείες, και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μαθήματα της ειδικότητας Π.Ε 18.03 Λογιστικής).
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθηγητή κ. Ι. Σωτηρόπουλο

2. ΑΡΤΑ
Τα τμήματα στην πόλη μας είναι: α) Γεωπονίας β) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας γ) Μουσικών Σπουδών
-Τμήμα Γεωπονίας
Το Τμήμα είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση και στην παραγωγή νέας γνώσης στα πεδία της Φυτικής και Ζωικής παραγωγής, ενθαρρύνει και προωθεί δραστηριότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, εντάσσει τη Γεωπονική Επιστήμη, τις Επιστήμες ζωής και του Περιβάλλοντος σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό πενταετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στον 7ο κύκλο σπουδών σε πτυχίο με αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου.
Τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και μαζί με την ίδρυση του πρότυπου Αγροδιατροφικού πάρκου Ηπείρου στο Αγρόκτημα στους Κωστακιούς Άρτας, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καινοτομία της εκπαίδευσης και της έρευνας και στη διεθνή προβολή του Τμήματος.
Το Τμήμα Γεωπονίας προβάλλει την καινοτομία στην αγροδιατροφή, τις βιοτεχνολογικές εξελίξεις στη Γεωργία, την ευζωία των ζώων, το αστικό και αγροτικό τοπίο, τις εναλλακτικές καλλιέργειες, την τεχνολογία ζωοτροφών, τα νέα συστήματα διαχείρισης της παραγωγής, της ανάπτυξης και πιστοποίησης καινοτόμων παραγωγικών δομών, την υδροπονία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη σύνδεση του περιβάλλοντος και της αειφορίας με το τελικό προϊόν και τον καταναλωτή, την αλληλεπίδραση της υγείας με τα πρότυπα παραγωγής.

-Τμήμα Πληροφορικής
Στόχος του τμήματος είναι η προώθηση των επιστημών της πληροφορικής, των υπολογιστικών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και των εφαρμογών αυτών. Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες υποδομές στο campus της Πανεπιστημιούπολης της ιστορικής πόλης της Άρτας.
Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 2018 στα πλαίσια της ομώνυμης Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Έχει ως βασική αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης της Πληροφορικής, των Δικτύων Υπολογιστικών συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και των διαφόρων εφαρμογών αυτών.
Το Τμήμα διαθέτει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό.
3.Τμήμα Μουσικών σπουδών
Οι στόχοι και σκοποί του Τμήματος Μουσικών Σπουδών επικεντρώνονται στη μουσικολογική εκπαίδευση των φοιτητών με βάση μια οργανοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει μουσική πράξη. Η μουσική αντιμετωπίζεται ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο, πλαισιωμένη όχι μόνο από το θεωρητικό της υπόβαθρο, αλλά και από την ανάλογη ιστορική, πολιτισμική και ανθρωπολογική σπουδή. Ιδιαίτερα όσον αφορά το αντικείμενο των προφορικών μουσικών παραδόσεων, οι εξωτερικοί αξιολογητές το 2014 χαρακτήρισαν το σχετικό πρόγραμμα σπουδών ως υποδειγματικό για τη διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών διεθνώς.
Σταθερός στόχος για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, σε συντονισμό με τις στρατηγικές πολιτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι η διαρκής διεύρυνση και βελτίωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να καλύπτει με επάρκεια το καθολικό γνωστικό αντικείμενο, να εμβαθύνει στην έρευνα και να μεγιστοποιεί τη διάχυση τόσο του καλλιτεχνικού όσο και του εν γένει ακαδημαϊκού του έργου. Τους σκοπούς αυτούς υπηρετούν δύο θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια: Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ) και Εργαστήριο Βαλκανικών και Οθωμανικών Μουσικών, Ιστορίας και Πολιτισμών (ΕΒAΜΙΠ).
Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι 5ετής και οργανώνεται με βάση το σύστημα ECTS και την ανάπτυξη μαθημάτων υποβάθρου και ειδίκευσης, προϊόντων των εξαμήνων. Το Τμήμα υποστηρίζει τη λογική των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων μαθημάτων, την προσφορά μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Υποστηρίζει επίσης την λειτουργία εργαστηρίων, όπου υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία περί την καλλιτεχνική πράξη, είτε αυτή αφορά ατομικές μουσικές δεξιότητες, είτε σύνολα.
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών υποστηρίζει διδακτορικές σπουδές, όπου το γνωστικό του πεδίο προσφέρει γόνιμο έδαφος έρευνας, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καλύπτουν τις απαιτήσεις της παιδαγωγικής επάρκειας και εντάσσονται στον κωδικό ΠΕ79.01 προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους στην δημόσια εκπαίδευση.
-Οι πληροφορίες αυτές είναι από τα site των σχολών που είναι τέλεια ομολογουμένως. Παιδιά και γονείς αξίζει να μελετήσετε τις σχολές μας. Το λέω με πάθος όχι να στηρίξουμε ‘’ντε και καλά’’ την περιοχή αλλά γιατί σαν σχολές το αξίζουν. Τα προγράμματα τους τέλεια. Η οικονομία στις οικογένειες τρομερή και η ανάπτυξη της περιοχής το ίδιο. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τις σχολές των μεγαλουπόλεων. Εγκαταλείψτε το λάθος σκεπτικό που θέλει ο κάθε νέος να σπουδάσει οτιδήποτε μακριά από την περιοχή του. Μιλάμε πια για άλλες εποχές. Τώρα η εκπαίδευση συνδυάζεται με την αποκατάσταση και ο τόπος που μάλλον θα ζήσετε σας προετοιμάζει μέσα από την σπουδή σας για την επόμενη μέρα. Σκεφτείτε ώριμα και θα δείτε, ότι θα γλυτώσετε από τα πέντε χρόνια σπουδών σε άλλο μέρος τα χρήματα που θα δώσετε στην πρώτη επένδυση, που θα έχετε σκεφτεί πάνω στην δουλειά σας. Πληροφορική και Λογιστική είναι σχεδόν ένα πεδίο ολόκληρο. Είναι στην περιοχή μας. Δεν χρειάζεται να τρέξετε δεν χρειάζεται άγχος.

ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις