Ανοιχτές θέσεις στην P&I στα Ιωάννινα

Σε 6 χρόνια παρουσίας μας στην Ελλάδα, απασχολούμε στο κέντρο καινοτομίας μας στα Ιωάννινα περισσότερους από 165 ταλαντούχους, νεαρούς σε ηλικία και με υψηλή κατάρτιση εργαζομένους. Στόχος μας είναι οι 200 εργαζόμενοι γι’ αυτό και αναζητούμε συνεχώς υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό.

Αναλυτικά οι Θέσεις:

Κωδικός θέσης DEV-2024 (10 θέσεις)

Αναζητούμε αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με πολύ καλή γνώση Java και SQL για το ρόλο του Software Developer.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό DEV-2024.

Κωδικός θέσης IT-2024 (10 θέσεις)

Αναζητούμε αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με πολύ καλή γνώση Linux, SQL και δικτύων για το ρόλο του IT Consultant.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό ΙΤ-2024.

Κωδικός θέσης HR–Consultant-2024 (10 θέσεις)

Αναζητούμε αποφοίτους Οικονομικών, Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής με άριστη γνώση Γερμανικών και γνώσεις SQL για το ρόλο του Junior HR Consultant.
Η θέση περιλαμβάνει Customer Support καθώς και Manual Testing.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό HR-Consultant-2024.

Κωδικός θέσης QA–Auto-2023 (2 θέσεις)

Αναζητούμε αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με πολύ καλή γνώση Java και SQL για το ρόλο του Junior Test Automation Engineer.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο careers-ioa@pi-ag.com αναφέροντας τον κωδικό QA-Auto-2024.

Για όλες τις θέσεις η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή στρατιωτικών υποχρεώσεων για άνδρες υποψηφίους είναι απαραίτητη.

Δείτε τα νέα και τις ανοιχτές θέσεις της P&I στα Ιωάννινα και στο: www.linkedin.com/company/p-i-hellas-ltd

Σχετικές δημοσιεύσεις