«Ανοίγουν» 138 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Κοινοποίηση

«Ανοίγουν» 138 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Tο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας

για την πρόσληψη 138 υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου το νέο προσωπικό θα είναι μόνιμο.

Από τις θέσεις αυτές, οι 79 (τεχνικών ειδικοτήτων) αφορούν στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ, καθώς στο ΓΕΝ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 73 ατόμων.

Οι υπόλοιπες 59 θέσεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και των τριών Γενικών Επιτελείων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση

Εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη 138 υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου ανακοινώνει σήμερα Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./17/3238/11.03.21 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατόν τριάντα οκτώ (138) μονίμων πολιτικών υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών στο ΥΠΕΘΑ. Από τις θέσεις αυτές, οι εβδομήντα εννέα (79) τεχνικών ειδικοτήτων αφορούν στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ, καθώς στο ΓΕΝ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης εβδομήντα τριών (73) ατόμων.

Οι υπόλοιπες πενήντα εννέα (59) θέσεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των τριών (3) Γενικών Επιτελείων.

Το εξειδικευμένο αυτό πολιτικό προσωπικό των τεχνικών ειδικοτήτων που υπέδειξαν τα Γενικά Επιτελεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό υγείας και πρόνοιας, η καταλληλότητα του οποίου εξασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών πρόσληψης του ΑΣΕΠ, θα συνδράμει καθοριστικά τόσο στην τεχνική υποστήριξη των εργοστασίων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όσο και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Σχετικές δημοσιεύσεις