Ανακοίνωση εξετάσεων Πιστοποίησης Π.Ι.Α. 3ης περιόδου 2022

Κοινοποίηση

Για τις ειδικότερες λεπτομέρειες συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους περιορισμούς που τίθενται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση για την ενημέρωση των υποψηφίων στις ιστοσελίδες των συναρμόδιων Φορέων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ΚΕ.ΜΕ.Α..

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η προσωποποιημένη ενημέρωση των υποψηφίων, για τον τόπο και την ημερομηνία εξέτασης, θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσουν στην αίτησή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις, ως εκ τούτου υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου στην Αίτηση Συμμετοχής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

3ης ΕΩΣ ΚΑΙ 29/04/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
14-15/05/2022 ή/και 21-22/05/2022

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται:
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω αποστολής αντιγράφων αυτών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: security@kemea-research.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:
http://www.kemea.gr/el/anakoinoseis/1257-3rd-period-2022

Σχετικές δημοσιεύσεις