«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Μεταξύ των προϋποθέσεων του προγράμματος είναι τα επιδοτούμενα ακίνητα να έχουν δηλωθεί ως κλειστά κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανακαίνιση έως και 12.500 κατοικιών, μέσω επιδότησης συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και μέχρι του 40% της συνολικής δαπάνης, με δυνατότητα προκαταβολής του 50% και για πρώτη φορά οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικιών, για ένα ακίνητο με χρήση κατοικία, εφόσον πληρούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής προϋποθέσεις:

Οι δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.
Το ακίνητο έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή
Οι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο πραγματικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις