Αναδρομικά έως 6.254 ευρώ στο επίδομα μητρότητας – Επέκταση καταβολής σε 10.000 νέες μητέρες

Τέλος Απριλίου αναμένεται η χορήγηση των αναδρομικών (με βάση υπολογισμού από τις 24 Σεπτεμβρίου) της επέκτασης του επιδόματος μητρότητας σε 10.000 νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, που θα λάβουν συνολικά ως 6.254 ευρώ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την 9μηνη λήψη του επιδόματος είναι η αίτηση στην πλατφόρμα του open.gov και προϋπόθεση για τη λήψη των χρημάτων είναι να βρίσκονται ασφαλιστικά ενήμερες μέχρι το τέλος του μήνα.

Επέκταση καταβολής σε 10.000 νέες μητέρες

Πιο αναλυτικά, οι νέες μητέρες θα λαμβάνουν για 9 μήνες ποσό ίσο με τον νέο κατώτατο μισθό (706 ευρώ καθαρά), δηλαδή συνολικά 6.254 ευρώ, κατόπιν ελέγχου της ασφαλιστικής τους ενημερότητας. Οι μητέρες θα πρέπει να καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους, χωρίς βέβαια -τουλάχιστον κατά το πρώτο διάστημα- να διατηρούν ενεργή την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βάσει του νόμου, το επίδομα θα λάβουν αναδρομικά και όσες μητέρες απέκτησαν παιδί από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά.

Για την πληρωμή του επιδόματος η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και με την υποβολή των δικαιολογητικών το σύστημα θα ενημερώνει τον δικαιούχο. Ειδικά για την περίπτωση της υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας εκκινεί από την επομένη της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης της υιοθεσίας, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή που υιοθετεί τέκνο, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως και την ηλικία των οκτώ ετών. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές που προβλέπονται, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Η παροχή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή

Σχετικές δημοσιεύσεις