Αλλάζει επίπεδο η αστυνομική εκπαίδευση

Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης και την αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται πανεπιστημιακή, αντίστοιχη των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, με πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων και σπουδών. Θα έχει δηλαδή δικούς της καθηγητές που θα διδάσκουν, με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα μπορεί επίσης να οργανώνει και να υλοποιεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της χώρας ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αναβάθμιση προβλέπεται και για την Αστυνομική Ακαδημία που περιλαμβάνει την Σχολή Αστυφυλάκων και τις Σχολές μετεκπαίδευσης.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση με την οποία αυξάνεται η ισχύς των ελληνικών διαβατηρίων στα 10 χρόνια. Εναρμονίζεται έτσι και η χώρα μας με αυτό που συμβαίνει σχεδόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνονται σημαντικά τα διοικητικά κόστη και η γραφειοκρατία, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση του πολίτη και ιδιαίτερα των Ελλήνων του εξωτερικού και απελευθερώνονται αστυνομικές δυνάμεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις