Αλεξίου Μιχαήλ, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων όλο και ποιο ψηλά: Δύο Επιτροπές για να φτιάξουν τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των ΙΕΚ

Δύο Επιτροπές συγκρότησε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του υπουργείου Παιδείας Γ. Βούτσινος, προκειμένου να διαμορφώσουν:

Α. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ, και,

Β. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής.

Η πρώτη Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι Διευθυντές Δημοσίων Ι.Ε.Κ.:

1) Αλεξίου Μιχαήλ, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων, ως συντονιστής

2) Γκιμούσιας Προκόπιος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων

3) Δελής Φίλιππος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Άργους

4) Ζαχαριά Ιωάννα, Διευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ. Ελληνικού- Αργυρούπολης

5) Κατής Ευάγγελος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. 2ο Ηρακλείου.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στη διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας θα ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή (Β’ 4066) για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Η δεύτερη Επιτροπή

Η δεύτερη Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι Διευθυντές Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με παράλληλα καθήκοντα ως Διευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής:

1. Δήμου Σάββας, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Μεταμόρφωσης και Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής Αγ. Παρασκευής.

2. Καταβέλος Αντώνιος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης και Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής Πυλαίας – Χορτιάτη.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής.

Στη διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας θα ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή (Β’ 4066) για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Η διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Το έργο των Επιτροπών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Σχετικές δημοσιεύσεις