Αδιατάρακτη η ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας

Κοινοποίηση

Η ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας παραμένει αδιατάρακτη, όπως ήταν πριν ξεσπάσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Κυβέρνηση, ωστόσο, θέλοντας να ενισχύσει και να εγγυηθεί την επισιτιστική επάρκεια της χώρας, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την καθημερινή εκτίμηση της κατάστασης και την κατάθεση προτάσεων για εναλλακτικές αγορές προϊόντων, που η χώρα μας κάνει σημαντικές εισαγωγές από Ουκρανία και Ρωσία.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα κύρια αγροτικά προϊόντα που εισάγουμε από Ουκρανία και Ρωσία είναι το μαλακό σιτάρι σε ποσοστό 30% και ο αραβόσιτος σε ποσοστό 26%. Αντίθετα, στα δημητριακά και στα έλαια, ο όγκος των εισαγωγών είναι πολύ μικρός.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση προχώρησε στην επιβολή υποχρέωσης των επιχειρήσεων να δηλώνουν κάθε πέντε εργάσιμες μέρες τα αποθέματα γεωργικών προϊόντων, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να εξασφαλιστεί η επισιτιστική επάρκεια της χώρας.
Άνοιξε ήδη η σχετική πλατφόρμα και όλες οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας υποχρεούνται να δηλώσουν τα αποθέματα που αφορούν πρώτες ύλες, λιπάσματα, ζωοτροφές, ωμά δημητριακά, άλευρα κ.ά.
Σημαντικό, επίσης είναι το γεγονός ότι, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναστέλλεται προσωρινά το μέτρο της αγρανάπαυσης, το οποίο αφορά 380.000 στρέμματα.
Οι δικαιούχοι ωστόσο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όσα έπαιρναν.
Δίνεται, μάλιστα προτεραιότητα στην προώθηση καλοκαιρινών καλλιεργειών, όπως είναι ο αραβόσιτος και η σόγια.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση εξασφάλισε από το αποθεματικό κρίσης που ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να συμπληρωθεί από εθνικούς πόρους και να κατευθυνθεί στην ενίσχυση διαφόρων κατηγοριών, όπως οι ζωοτροφές και τα λιπάσματα

Σχετικές δημοσιεύσεις