ΑΑΔΕ: Ακόμα μια ευκαιρία για τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου – Νέα προθεσμία για να ρυθμίσουν τα χρέη

Μία ακόμη ευκαιρία δίνει η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στους μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου να προχωρήσουν στην ρύθμιση των χρεών τους, πριν να δουν το όνομά τους κρεμασμένο στα μανταλάκια.

Με βάση τον προγραμματισμό σήμερα η ΑΑΔΕ θα δημοσιοποιούσε τα ονόματα εκείνων που έχουν μεγάλα χρέη στην Εφορία, μέσα από την ιστοσελίδα της, αλλά τελικά αυτό δεν θα συμβεί, αλλά θα δοθεί μία νέα μικρή παράταση. Η νέα ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα.

Στην απόφαση αυτή, δηλαδή να παραμείνουν οι δύο λίστες στα συρτάρια της ΑΑΔΕ, κατέληξε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία για ένταξη στις ρυθμίσεις που «τρέχουν» όπως η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 120 και 72 δόσεων (χρέη πανδημίας) και της νέας ρύθμισης των 36/72 δόσεων για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με το πλάνο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις ρυθμίσεις λήγει κανονικά στις 31 Ιουλίου 2023 με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης. Οι μεγαλοοφειλέτες που δεν θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους θα δουν το όνομά τους να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας.

Νέες λίστες οφειλετών
Οι νέες λίστες είναι κοινές για όσους χρωστούν σε Εφορίες, Τελωνεία και ΕΦΚΑ και αναγράφουν το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου. Στις λίστες περιλαμβάνονται φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΕΦΚΑ και φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ ο καθένας περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων.

Η μια λίστα θα περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι παρά τις οχλήσεις και τις προειδοποιήσεις από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθμισαν τα χρέη τους κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών ήταν για τα φυσικά πρόσωπα στις 10 Ιουλίου 2019 και για τα νομικά πρόσωπα αρχές Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικότερα το φως της δημοσιότητας θα δουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.

Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Πάντως ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ο νόμος προβλέπει ότι από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Σχετικές δημοσιεύσεις