Έρευνα καταγραφής τάσης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το #rixefos είναι μια υποστηρικτική ιστοσελίδα για την καμπάνια του Περιφερειακού Συνδυασμού ΦΩΣ για τις εκλογές στην Περιφέρεια Ηπείρου τον Οκτώβριο του 2023.
Διευκρίνηση
Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση διενεργείται από τον Περιφερειακό Συνδυασμό ΦΩΣ με σκοπό την βέλτιση κατανόηση της τάσης του εκλογικού σώματος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Μπείτε και κάνετε την σύντομη τοποθέτησή σας στο https://www.rixefos.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις