Άρτα Εφορεία Αρχαιοτήτων: Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοίνωσε την πρόσληψη ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση υποέργου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως εξής:
– ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση ψηφιδωτών και λίθου: 2 άτομα

Αιτήσεις: 01/06 – 10/06/23.

Σχετικές δημοσιεύσεις