Άρτα-Άρχοντες και λαός…σε ποιο αιώνα ζεις δέσποτα…

Αυτά λέτε και αντιδρά ο νεόκοσμος…γιαυτό δεν ξυπνά κανείς την Κυριακή να έρθει εκκλησία. ΑΛΛΑΞΤΕ…
Με μια έκφραση δέσποτα. Όλοι δίπλα μας είναι ο λαός. Αλλά εσείς δεν μπορείτε να αλλάξετε αφού έχετε δίπλα σας υπηρέτες.

Σχετικές δημοσιεύσεις