ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018

Zητούνται συνεργάτες στην Unicert

Προσλήψεις 100 ατόμων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (προκήρυξη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Προσλήψεις: 750 φύλακες σε μουσεία μέσω κοινωφελούς εργασίας.

Ιδού οι 13 προκηρύξεις για 11.313 θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 10 του Ν.3329/2005 & άρθρο 9 του Ν. 4210/2013, όπως ισχύουν)

ΣΧΟΛΙΟ: …γιατί απλώς χάσαμε!!!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ