1.223 προσλήψεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας

ΑΣΕΠ: Τρεις προκηρύξεις για 892 μόνιμες θέσεις

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΣΕΠ 7Κ/2018: Προσκλητήριο διορισμού για διοικητικούς και μηχανικούς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2018

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Τα προσόντα που «δίνουν» διορισμό.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2018