Τι είναι το Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού.

To Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού της Orientumδημιουργήθηκε με στόχο να μετράει την Αριθμητική Ικανότητα ενός ατόμου, στο πλαίσιο της θεωρίας του Spearman(1927) για τη νοημοσύνη.

Η γνωστική ικανότητα (GeneralAbility) είναι μία έννοια που έχει μεγάλη συγγένεια με την έννοια της νοημοσύνης. Ο Spearman (1927), στην φημισμένη εργασία του για την νοημοσύνη, διατύπωσε την περίφημη θεωρία των δύο παραγόντων: Έναν γενικό παράγοντα (g) και πολλούς ειδικούς παράγοντες (s). Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το θεωρητικό μοντέλο του Spearman για τη δομή της γνωστικής ικανότητας αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευής του Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού. Το συγκεκριμένο μοντέλο, εξηγεί γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους αναφορικά με το επίπεδο των νοητικών τους ικανοτήτων, καθώς κάποιος μπορεί να είναι καλύτερος στη γλώσσα, κάποιος άλλος στην αριθμητική, και κάποιος άλλος στον προσανατολισμό στον χώρο.

Στην ψυχομετρία (τον κλάδο της ψυχολογίας που ασχολείται με τη μέτρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς), υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μετρήσουμε τον συλλογισμό: υπάρχει ο λεκτικός συλλογισμός, ο αριθμητικός συλλογισμός, ο αφαιρετικός συλλογισμός, και ο χωρο-αντιληπτικός συλλογισμός. Για όλες αυτές τις διαφορετικές δεξιότητες, μπορούμε να δημιουργήσουμε ψυχολογικές κλίμακες (τεστ) με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να έχουμε μία ακριβή και συστηματική εκτίμηση της ικανότητας του κάθε ατόμου. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι, παρά το γεγονός ότι η κάθε κλίμακα χρησιμοποιεί διαφορετικά στοιχεία για να μετρήσει την κάθε δεξιότητα (π.χ. το τεστ λεκτικού συλλογισμού χρησιμοποιεί λεκτικές αναλογίες, ενώ το τεστ αριθμητικού συλλογισμού χρησιμοποιεί αριθμητικές σειρές), όλες μετρούν την ίδια έννοια: τον συλλογισμό.

Το Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού ζητά από το άτομο / εξεταζόμενο να ερμηνεύσει τις αριθμητικές πληροφορίες που του παρέχονται και στη συνέχεια να εφαρμόσει την κατάλληλη λογική για να μπορέσει να απαντήσει στην κάθε ερώτηση. Ουσιαστικά, το άτομο πρέπει να βρει τον τρόπο που θα απαντήσει στην ερώτηση, και στη συνέχεια να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Το ποσοστό ικανότητας αριθμητικού συλλογισμού για ένα άτομο, προκύπτει από την σύγκριση της επίδοσης αυτού του ατόμου, σε σχέση με την επίδοση του γενικού πληθυσμού ίδιων χαρακτηριστικών με το άτομο (φύλο, ηλικία, κ.ά.).

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού είναι τα ακόλουθα:

Μετρά το συλλογισμό του ατόμου μέσα από την κατανόηση αριθμητικών πληροφοριών και την εφαρμογή απλών μαθηματικών πράξεων
Είναι online
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του σε μορφή PDF αρχείου