ΣΧΟΛΙΟ: που πήγε η σύνταξη…

580€ η σύνταξη της πεθεράς μου πριν 3 χρόνια… Σήμερα είναι 368€…
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!