Θα μπει το Λιμενικό στο Μηχανογραφικό του 2018;

Η απάντηση είναι όχι.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών για την εισαγωγή της σχολής του Λιμενικού Σώματος στο μηχανογραφικό και την εισαγωγή μέσω πανελληνίων εξετάσεων.

Ενώ πήρε υπογραφή το ΦΕΚ Α’ 184 (συνημμένο) που προέβλεπε την εισαγωγή μέσω πανελληνίων, μέχρι τέλη Ιανουαρίου, δεν είχε υπογραφεί προεδρικό διάταγμα διευκρίνισης όλων των απαραίτητων λεπτομερειών (σωματική ικανότητα υποψήφιων, ειδικές προϋποθέσεις ηλικίας, υγείας, ένταξη σχολών σε πεδίο). Σύμφωνα με το ΦΕΚ, πάμε για το μηχανογραφικό του 2019, χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε σε ποια επιστημονικά πεδία θα ενταχθούν!