Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας PTE GENERAL

Γνωρίστε το… και θα το αγαπήσετε!!!
Το PTE GENERAL είναι το μόνο Πιστοποιητικό awarded by Edexcel, το μεγαλύτερο Φορέα της Βρετανίας! Είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και αναγνωρίσιμα πιστοποιητικά iESOL διεθνώς. Αναγνωρίζεται από Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, από τον OFQUAL, ASEP, SQA, DfES & CCEA. Το Πιστοποιητικό αυτό ανήκει στο Φορέα Pearson που εκδίδει πάνω από ένα 1.700.000 πιστοποιητικά ετησίως σε δεκάδες χώρες και σε δεκάδες πιστοποιήσεις.
Με μια ματιά στη δομή του PTE GENERAL γίνονται αντιληπτά τα εξής στοιχεία:
– Απαρτίζεται από δύο μέρη: Τις γραπτές εξετάσεις, όπου αξιολογούνται οι παρακάτω δεξιότητες: Listening, Reading, Writing και μια προφορική εξέταση με αντίστοιχη δεξιότητα, το Speaking.
– Βάση επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το 50% έως και το C1, ενώ ορίζεται το 60% για το ανώτατο επίπεδο, το C2. Γίνεται πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking).
– Από το δεύτερο μέρος του Listening ο υποψήφιος κερδίζει βαθμούς και στο writing.
– Στο Writing οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες (Part1) και δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός από δύο θέματα εκθέσεων (Part2).
– Στο Speaking εξετάζεται ένας υποψήφιος κάθε φορά.
– Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet συνεπώς μειώνεται η πιθανότητα του λάθους κατά τη μεταφορά των απαντήσεων στο answer sheet.
– Έχει ενιαία δομή, που πρακτικά δεν μπερδεύει τους υποψηφίους, γιατί γνωρίζουν εξαρχής πως θα είναι το τεστ που θα δώσουν, χωρίς εκπλήξεις.
– Υπάρχουν έξι επίπεδα για τις εξετάσεις του PTE GENERAL:
Levels CEFR Levels PTEG Duration Writing Speaking Listening Reading
A1 Level A1 Foundation 75 mins 2 parts 5 mins 3 parts 4 parts
A2 Level 1 Elementary 95 mins 2 parts 5 mins 3 parts 4 parts
B1 Level 2 Intermediate 95 mins 2 parts 7 mins 3 parts 4 parts
B2 Level 3 Upper Intermediate 120 mins 2 parts 7 mins 3 parts 4 parts
C1 Level 4 Advanced 150 mins 2 parts 8 mins 3 parts 4 parts
C2 Level 5 Proficient 175 mins 2 parts 8 mins 3 parts 4 parts

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις εξετάσεις του PTE GENERAL αλλά και τα Practice Tests μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας https://pte.edu.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνά μας: 2103801129 – 130, 210382800 ή στο email fld@unicert.gr .