Προκήρυξη του ΥΠΟΙΚ για 135 άτομα στην Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της νέας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος με 135 ελεγκτές, που θα αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Η σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:
– 60 θέσεις θα καλυφθούν από εφοριακούς υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ

– 20 θέσεις από τα τελωνεία ΠΕ και ΤΕ

– 5 θέσεις από το κλάδο πληροφορικής

– 50 θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και ένστολους.

Για την άμεση λειτουργία της υπηρεσίας αποσπώνται και τοποθετούνται σ΄ αυτήν 60 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.

Η διάρκεια απόσπασης θα είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος. Η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων και της εμπειρίας τους.