200 θέσεις στο υπουργείο πολιτισμού με απολυτήριο Λυκείου και 850 ευρώ πρώτο μισθό!

Θέμα ημερών είναι -σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού- η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 200 μονίμων υπαλλήλων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Θα επιλεγεί προσωπικό δύο συγκεκριμένων ειδικοτήτων:
ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (120 θέσεις)
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (80 θέσεις)

Η σχετική προκήρυξη βρίσκεται, ήδη, στο ΑΣΕΠ.