Διαμορφώνοντας το μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού: Εξωστρέφεια – Συνέργειες – Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στις Βρυξέλλες με στόχο την ενδυνάμωση της φωνής του ελληνικού τουρισμού, βρίσκονται από 20 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ. Γιάννης Ρέτσος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΤΕ, όπου, πραγματοποίησαν γεύμα εργασίας με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο για τη σημασία του τουρισμού στην ελληνική
οικονομία και κοινωνία, καθώς και την αναγκαιότητα της ενδυνάμωσης της φωνής του στις Βρυξέλλες.
Επίσης συμμετείχαν σε σύσκεψη με τον Μαργαρίτη Σχοινά όπου αναλύθηκε η αξία του τουρισμού για την ελληνική κοινωνία και τη διάχυση των οφελειών στα νοικοκυριά.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν εκδήλωση / παρουσίαση του ΣΕΤΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, με τη συμμετοχή της κας Ε. Βόζεμπεργκ και συντονιστή τον κ. Μ. Κύρκο.