ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 195 ατόμων σε όλη τη χώρα. 18 σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα:

• Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, Μ. Μπότσαρη 1 – 451 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 28698
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Β. Ζδράβου
• Κατάστημα Ιωαννίνων 2, Γ. Παπανδρέου 14 – 450 02 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510
71440
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Δ. Ράπτη
• Κατάστημα Ανατολής, Ιωαννίνων 25 – 450 03 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 49576
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Α. Μαλέσκου
• Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, Σάββα Νικολάτου & Νάξου – 453 32
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 43059
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Α. Λαδιά
• Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών-440 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 40307

Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :

Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Α. Παπαγεωργίου
• Κεντρικό Κατάστημα Κέρκυρας, Λ. Αλεξάνδρας 26 – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: 26610 27861
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Δ. Παπαβλασόπουλου
• Κατάστημα Παραμυθιάς, Κ. Καραμανλή 108 – 460 30 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, τηλ: 26660 22247
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Β. Πατσούρα
• Κατάστημα Μετσόβου, Τοσίτσα 3 – 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, τηλ: 26560 42245
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Γ. Θεοδώρου
• Μονάδα Διανομής Κέρκυρας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας-Πέλεκα – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: 26610 82265
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Κ. Μανιατόπουλου
• Μονάδα Διανομής Άρτας, Αρισταγόρα 4 – 471 00 ΑΡΤΑ, τηλ: 2681071015
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Π. Μανιφάβα