Πτυχίο Αγγλικών PTE General.

Την Unicert επέλεξε η Pearson, ως αποκλειστικό partner, στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την διεξαγωγή των εξετάσεων PTE General.Φωτογραφία του Δημήτριος Δερπάνης.

Το PTE General, είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και αναγνωρίσιμα πιστοποιητικά iESOL διεθνώς.
Αναγνωρίζεται από Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, από τον OFQUAL, ASEP, SQA, DfES & CCEA.

Οι εξεταστικές περίοδοι του PTE General Ελλάδα και Κύπρο, είναι οι παρακάτω:
Εξεταστική Μαϊου 2018

Σάββατο 19 Μαΐου 2018 A1, A2, B1, B2, C1, C2 (αναρτήθηκε στις 25/9/2017)

Εξεταστική Ιουνίου 2018

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 A1, A2, B1, B2, C1 (αναρτήθηκε στις 25/9/2017)

Για περισσότερες Πληροφορίες

Unicert:

T: (+30) 210 38 28 000, 210 38 01 129 – 130