Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας: Ποιες περιοχές αφορούν

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας)ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά.