Στο άρθρο 106 αιτήθηκε και υπήχθη η αλλαντοβιομηχανία ΒΙ.Κ.Η

Στο άρθρο 106 αιτήθηκε και υπήχθη η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ, η οποία φαίνεται ότι βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Προβλήματα που οι εργαζόμενοι τουλάχιστον αδυνατούν να ερμηνεύσουν καθώς τα δύο τελευταία χρόνια είχαν κλείσει κερδοφόρα για μία από τις μεγαλύτερες μονάδες της Ηπείρου.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, καθώς τους οφείλονται μισθοί των τελευταίων τριών μηνών, ενώ σωρευτικά τα τελευταία χρόνια τους οφείλονται μισθοί δέκα μηνών.