280 προσλήψεις με… απολυτήριο Λυκείου στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Το υπουργείο Πολιτισμού προσλαμβάνει 285 νέους υπαλλήλους. Οι 200 θέσεις εργασίας αφορούν μόνιμο προσωπικό και οι 85 εποχικό.

Το αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού έχει ήδη επεξεργαστεί από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 200 μονίμων υπαλλήλων.

Η προκήρυξη είναι έτοιμη και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Ο ακριβής χρόνος έκδοσης εξαρτάται, μόνο, από τον προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής για την έκδοση των προκηρύξεων.
Με αυτό τον διαγωνισμό θα επιλεγεί προσωπικό δύο, μόνο, ειδικοτήτων: ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων». Για την πρώτη ειδικότητα θα διατεθούν 120 θέσεις και για τη δεύτερη οι υπόλοιπες 80.

Σημειώστε τα απαραίτητα προσόντα:
• Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
• Καλή γνώση ξένης γλώσσας (μόνο για ημερήσιους)
• Εμπειρία (δεν είναι απαραίτητο προσόν – δίνει, όμως, μέχρι 588 μόρια – 84 μήνες προϋπηρεσίας

Εποχικοί υπάλληλοι
Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 85 θέσεις εποχικού προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Δείτε, τους έντεκα διαγωνισμούς και καταθέστε αίτηση:
• 2 φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας
• 5 φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας
• 3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
• 5 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
• 2 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων
• 3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου
• Αρχιτέκτονες στη Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
• 35 νέες θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης
• 7 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
• 19 ευκαιρίες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
• 3 φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας