Ο Αρτινός Δήμος Αναγνωστάκης είναι ο νέος υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Δήμος Αναγνωστάκης, από τον Βαθύκαμπο Τζουμέρκων, ο οποίος έχει υπηρετήσει το Πυροσβεστικό Σώμα από πολλές θέσεις ευθύνης, έχοντας επιδείξει αποτελεσματικότητα και προσήλωση στο έργο του, είναι ο νέος υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.