[Β ΕΠΙΠΕΔΟ] Έναρξη προγράμματος επιμόρφωσης

Σας γνωρίζουμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα 5 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες τωνπρογραμμάτων με χαρακτηριστικά «μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης» της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, καθώς επιλύθηκαν τα ζητήματα που είχαν επιβάλει την αναβολή της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης.